top of page

Plantering odlade blåbär

Med dagens krukodlade plantor kan man plantera hela sommaren. Välj ett ställe med så mycket sol som möjligt.

Ett bra planteringsavstånd mellan buskarna är en meter men vill du gå runt busken så bör du använda två. Gräv en grop 50 cm i diameter och 40 cm djup. Gärna större! Fyll gropen med vatten och låt det sjunka in. Antingen kan du fylla gropen med rhododendronjord eller blanda in rikligt med ogödslad torv eller bark (av barrträd ) i den jord du grävt upp.

Sätt krukklumpen i nivå med markytan. Vattna rikligt igen när du planterat och trampat till runt rötterna. Om du använder torv så vattna mycket mer än du tror behövs!

Ett tips är att täcka jorden med ett lager av flis ( av barrträd) eller bark för att behålla fukten och hålla ogräs borta.

Blåbär trivs bäst i genomsläppliga jordar som sand och mulljordar. Har du lerjord kan du bygga upp en liten kulle att plantera i så överflödigt vatten kan rinna av. Gärna omgiven av torvblock. Om du tar bort blommorna eller karten de första två åren så får busken mer kraft att växa. Spara ett par stycken för smakprov! :)

#plantera #odlablåbär

bottom of page